toon kaart
Delen op:

Masterplan De Groene Vesting

Hier vind je meer informatie over het Masterplan voor een levende linie, dat op 12 september 2008 is uitgebracht.

Deel 1 beschrijft de toekomstvisie voor het jaar 2029. Aan de hand van de ontwikkeling van de linie van Frederik Hendrik door de eeuwen heen, de kenmerken van de huidige landschappen rond 's-Hertogenbosch en de ruimtelijke ontwikkelingsplannen die invloed hebben op de linie, is een realistisch streefbeeld geschetst van de omgeving van de stad in de nabije toekomst. Vier panorama's geven aan hoe dat streefbeeld eruit ziet.

Deel 2 vormt het actieprogramma voor de jaren 2008 - 2009. Het beschrijft welke verschillende acties kunnen bijdragen aan het tot stand brengen van de toekomstvisie en het realiseren van het streefbeeld voor het jaar 2029, welke partijen daarbij betrokken zijn of kunnen worden en welke kosten daarmee zijn gemoeid. Dit tweede deel zal om de paar jaar worden geactualiseerd.

Deel 3 betreft de evaluatie van ons actieprogramma 2008 - 2009. Daarin staat wat we in die twee jaar allemaal hebben gedaan én bereikt! De evalutie geeft ook een doorkijk naar 2010 tot en met 2014.

Deel 4 is een brochure die het actieprogramma voor 2010 -2012 verkort weergeeft. Hierin staan onze speerpunten voor deze periode.

Deel 5 vormt de opmaat voor realisatie van het masterplan en dateert van november 2010.

 

Bijlage

Inschrijven voor de Nieuwsbrief

Ontvang altijd als eerste het laatste nieuws uit de linie!