toon kaart
Delen op:

09. 'Vogel-koy van Van Grobbendonck'

Anthonie Schetz, baron van Grobbendonck was tijdens het beleg bevelhebber in Spaanse dienst van de troepen in 's-Hertogenbosch. Hij bezat een buitenplaats bij Deuteren en daar hoorde een eendenkooi bij. Deze nog bestaande eendenkooi (Oude Kooi) is gelegen in de Rijskampen en kwam in 1629 binnen de Linie te liggen. In 1629 wordt deze kooi aangegeven als de ‘Vogel-koy van Van Grobbendonck’....

Natuurgebied de Rijskampen is een klein gebied dat verbonden is met Maij, Honderdmorgen en het Vlijmens Ven. Ten noorden van het gebied bevindt zich het natuurgebied Moerputten. De akkers, gras- en weilanden zijn aantrekkelijk voor veel verschillende vogels. In de winter zie je er andere - doortrekkende - vogels dan zomers. Het gebied is eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten.

Hier in dit open landschap liggen trouwens 2 oude eendenkooien met rondom een eiken/essenkooibos. Hier werden vroeger honderden eenden in de vangpijpen gelokt en gevangen voor consumptie. De ‘Oude Kooi’ en de ‘Nieuwe Kooi’ worden nu als tel- en ringstation gebruikt. Om de eenden niet te verstoren en de kooien in ere te houden, zijn deze niet toegankelijk. Maar vanaf de naastgelegen Honderdmorgensedijk kun je mooi over het gebied uitkijken.

Het gebied tussen de kooien wordt 's-winters onder water gezet, waarmee het een rustgebied voor de kleine zwaan is geworden, waarvan er jaarlijks een duizendtal te gast zijn. Grutto, wulp, slobeend en kwartel zijn broedvogels in het weidegebied terwijl in de kooibossen de wielewaal, grauwe vliegenvanger en steenuil broeden.

Het hele gebied is waterbergingsgebied voor Den Bosch en kan onder water gezet worden, als de Maas en de Dommel dreigen te overstromen.
https://www.aaenmaas.nl/…/pr…/howabo/howabo-gebiedskaart.pdf

Inschrijven voor de Nieuwsbrief

Ontvang altijd als eerste het laatste nieuws uit de linie!