toon kaart
Delen op:

05. Fort Isabella

Prins Maurits (de halfbroer van Frederik Hendrik) had al eerder pogingen gedaan om de stad op de Spanjaarden te veroveren. De hoogte vanuit Vught richting ’s-Hertogenbosch bleek een zwakke schakel in de verdediging van de stad. Vandaar dat men tijdens het twaalfjarig bestand langs de zuidelijke toegangsweg twee forten aanlegde: Fort Isabella en Fort Anthonie.

Fort Isabella is ergens tussen 1614 en 1618 door de Bosschenaren gebouwd op de restanten van het gehucht het Reut op 250 rijnlandse roeden (1000 meter) van de Vughterpoort of Pieckepoort. Het was een groot fort en ook legerplaats voor een deel van het garnizoen van de stad.

De naam is ontleend aan Isabella Clara Euginia (1566-1633). Na de dood van haar man Aartshertog Albrecht van Oostenrijk werd zij landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden (1621-1633).

Voor de aanleg moesten veel woonhuizen worden afgebroken en houtgewas omgehakt. Fort Isabella is gebouwd als een regelmatige vijfhoekige schans, met vijf bolwerken, drie ravelijnen, en een contrescharp. In 1623 is in zuidoostelijke richting nog een hoornwerk aangelegd. Dit is in 1702 weer geruimd en vervangen door een vierde ravelijn. Een poort aan de achterzijde van het fort met een houten brug leidde naar de weg ’s-Hertogenbosch – Vught.

In 1629 werd het fort bij het Beleg van 's-Hertogenbosch veroverd door Frederik Hendrik.

Tot 1914 heeft het fort dienst gedaan als verdedigingswerk van de stad en is daarna omgebouwd tot kazerne. In de periode 1914-1940 waren er infanterie regimenten en het regiment wielrijders gelegerd. Na WO II tot 1993 deed de kazerne voornamelijk dienst als opleidingskazerne, waarna deze zijn militaire functie verloor. Tot 2007 deed het nog dienst als asielzoekerscentrum. Thans is het complex tijdelijk in gebruik door studenten, bedrijven en horeca, zie verder www.fortisabellakazerne.nl

Terug naar overzicht «

Inschrijven voor de Nieuwsbrief

Ontvang altijd als eerste het laatste nieuws uit de linie!