toon kaart
Delen op:

20. Fort Crèvecoeur

Fort Crèvecoeur kent een woelige geschiedenis. In 1587 werd op de plek van het huidige fort door Staatse troepen een schans gebouwd om het scheepvaartverkeer over de Dieze te controleren. Hierdoor werd de handel over water van en naar 's-Hertogenbosch al vroeg in de Tachtigjarige Oorlog ernstig belemmerd. De stad lag min of meer permanent onder beleg van de Staatse troepen....

Na een aantal schermutselingen ging de schans even over in Spaanse handen. In 1599 bouwden zij op dezelfde plek een heus fort. Maar de soldaten die Crèvecoeur moesten verdedigen, hadden al maanden lang geen soldij ontvangen en lieten zich gewillig door Prins Maurits omkopen. Maurits liet het fort versterken en sindsdien hadden de Staatsen het hier voor het zeggen.

Door de voortdurende oorlogshandelingen raakte deze omgeving van 's-Hertogenbosch onbewoonbaar. Vrijwel alle bewoners van Engelen en Orthen verlieten de streek. De meesten zochten hun toevlucht in de stad.

Tijdens het beleg in 1629 gebruikte Frederik Hendrik het fort als logistiek centrum. Manschappen en materieel werden via Fort Crèvecoeur over het water aangevoerd. Ook zijn troepen werden vanuit het fort bevoorraad. Na afloop van het beleg diende Fort Crèvecoeur ter verdediging van de stad. Op het terrein van het fort stond een kerkje.

Fort Crèvecoeur bleef een belangrijke rol spelen in vrijwel alle latere oorlogen. Tijdens het rampjaar 1672 werden Crèvecoeur en Engelen enige tijd door de Fransen onder Lodewijk XIV bezet. Na het terugtrekken van de troepen – zonder dat men de stad had kunnen innemen - werd het fort in brand gestoken.

Het fort was weer erg belangrijk voor de verdediging van de stad. Militaire inundatie speelde hierbij een grote rol. De Dieze werd door het fort geleid en in 1735 kwam hier een sluis en later schutsluizen. Het land rondom kon hierdoor onder water gezet worden zonder de scheepvaart te hinderen.

In 1794 kon desondanks niet voorkomen worden dat Franse troepen Crèvecoeur en de stad innamen en we een Bataafse Republiek werden. Na 1840 was Crèvecoeur weer van belang en diende o.a. als bruggenhoofd bij de verbinding met Holland.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond hier eerst Nederlands afweergeschut en later Duits afweergeschut opgesteld. In 1944 is het door de Canadezen ingenomen. Na de oorlog is het fort in gebruik als militair depot en oefenterrein voor de Genie.

 

Terug naar overzicht «

Inschrijven voor de Nieuwsbrief

Ontvang altijd als eerste het laatste nieuws uit de linie!