toon kaart
Delen op:

De Linie

De verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik is nooit geëvenaarde gebeurtenis in de geschiedenis van ons land. De inname betekende hét keerpunt tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De onneembare ‘Moerasdraak’ viel in 1629 in handen van de Staatse troepen en vanaf dat moment werden de Spanjaarden steeds succesvoller bestreden. Uiteindelijk leidde de oorlog tot de Vrede van Münster. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd als zelfstandige natie erkend.

Om ’s-Hertogenbosch in te kunnen nemen legde Frederik Hendrik rond de stad een meer dan veertig kilometer lange aanvalslinie aan. Een aaneenschakeling van dijken en grachten, die werden beschermd door tientallen uitkijkposten, schansen, hoornwerken en redoutes. Een groot deel van die linie is nog altijd in het landschap rond de stad aanwezig. Soms nauwelijks zichtbaar als kleine hoogteverschillen en subtiele lijnen, soms overduidelijk in de vorm van oude dijken en restanten van fortificaties.

De Linie van Frederik Hendrik verbindt verleden, heden en toekomst.

 • 21. Fort Dieze

  Fort Dieze De Dieze stroomt vanaf de Citadel in Den Bosch via de Ertveld Plas naar Fort Crèvecoeur om daar in de Maas uit te monden. Bij Engelen stroomt de Dieze ter hoogte van de A59 over in het …

 • 24. San Salvator in Orthen

  In 2015 vierden Orthen, Engelen, Rosmalen en Empel gezamenlijk hun 1200-jarig bestaan. Een eerste naamsvermelding van villa Orthinon vinden we namelijk terug in de ‘Çodex Laureshamensis’, vervaardigd …

 • 26. Fort Orthen

  Op de plaats van het huidige Fort Orthen lag in 1629 het Kampement van Willem van Nassau. Na het Beleg van 1629 vond Frederik Hendrik het noodzakelijk de noordkant van de stad te versterken. Tussen 1630 en …

 • 27. De Heinisdijk

  Orthen en De Herven zijn gelegen op een lange smalle uitloper van hoger gelegen zandgronden. Direct aan de noordkant stroomde in de wintermaanden de Beerse Overlaat. Aan de zuidkant hadden we lang te maken met …

 • 28. Fort Sint Anna

  Fort Sint Anna Op de uiterste noordoostelijke punt van de Linie - aan de rand van het huidige Rosmalen - lag Fort Sint Anna. Op de kaart valt de specifieke vorm op. Het vierkante gebastioneerde fort is …

 • 29. Kwartier van Ernst Casimir

  Het tegenwoordige Hintham vormde in 1629 het legerkamp van Ernst Casimir. Casimir was een volle neef van Frederik Hendrik en diens belangrijkste veldheer. ... Zijn kwartier huisvestte 50 compagnieën, …

 • 30. Coudewater

  Van 1437 tot 1713 was op het landgoed Coudewater in het nu nog bestaande hoofdgebouw, een dubbelconvent gevestigd van Birgittijnen en Birgittinessen. De kapconstructie, de kelder en de kaarsnissen in de muren …

 • 31. Landgoed De Wamberg

  De Wamberg is 155 hectare groot en ligt tussen het dal van de Groote Wetering en dat van de Aa op het grondgebied van de gemeente Sint Michielsgestel. Landgoed de Wamberg is een van de eerst ontgonnen gebieden …

Fotogalerij

Inschrijven voor de Nieuwsbrief

Ontvang altijd als eerste het laatste nieuws uit de linie!