toon kaart
Delen op:

De Linie

De verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik is nooit geëvenaarde gebeurtenis in de geschiedenis van ons land. De inname betekende hét keerpunt tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De onneembare ‘Moerasdraak’ viel in 1629 in handen van de Staatse troepen en vanaf dat moment werden de Spanjaarden steeds succesvoller bestreden. Uiteindelijk leidde de oorlog tot de Vrede van Münster. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd als zelfstandige natie erkend.

Om ’s-Hertogenbosch in te kunnen nemen legde Frederik Hendrik rond de stad een meer dan veertig kilometer lange aanvalslinie aan. Een aaneenschakeling van dijken en grachten, die werden beschermd door tientallen uitkijkposten, schansen, hoornwerken en redoutes. Een groot deel van die linie is nog altijd in het landschap rond de stad aanwezig. Soms nauwelijks zichtbaar als kleine hoogteverschillen en subtiele lijnen, soms overduidelijk in de vorm van oude dijken en restanten van fortificaties.

De Linie van Frederik Hendrik verbindt verleden, heden en toekomst.

 • 01. Kasteel Maurick: Kwartier Frederik Hendrik

  Kasteel Maurick heeft een veelbewogen verleden.Katheline van Mauderick was de naamgeefster. Zij kreeg het kasteel in de jaren '20 van de 15eeeuw in leen van de Hertog van Brabant. De eerste melding dateert …

 • 02. Kampement van Frederik Hendrik

  Frederik Hendrik maakte het 's-Hertogenbosch moeilijk. De stad werd aangevallen vanuit diverse locaties, nadat hij rondom Den Bosch twee stelsels van dijken had aangelegd: de circumvallatielinie en dichter bij …

 • 03. Vughts Museum

  Het Vughts Museum werd in 1973 opgericht als ‘Verzamelkamer Vught’ en al snel omgedoopt in ‘Vughtse Oudheidkamer’. In 1995 volgde weer een naamsverandering. De Oudheidkamer werd ‘Vughts Historisch …

 • 04. Lambertustoren Vught

  De hoge toren van de Lambertuskerk - hij is veertig meter - werd door Frederik Hendrik in 1629 als uitkijkpost gebruikt. Hier had hij goed zicht op de verdedigingslinie, de Pettelaarse Schans, Fort Anthonie, …

 • 05. Fort Isabella

  Prins Maurits (de halfbroer van Frederik Hendrik) had al eerder pogingen gedaan om de stad op de Spanjaarden te veroveren. De hoogte vanuit Vught richting ’s-Hertogenbosch bleek een zwakke schakel in de …

 • 06. Heischans/'Dry Ghezusters'

  In 1498 werd op de Vughtse Heide een galg gebouwd. Deze was bedoeld om de reizigers af te schrikken die naar 's-Hertogenbosch gingen. De galg was goed zichtbaar vanaf de weg (nu de Loonse baan). Dit was de …

 • 07. Lunettenlaan

  De omgeving van de Lunettenlaan kent een aantal belangrijke afzonderlijke verhalen over de geschiedenis van Nederland en vormt onbedoeld een verbinding tussen deze verschillende aparte gebeurtenissen. …

 • 08. Hollandsche Dijk

  Hollandsche Dijk De Hollandsche Dijk vormde hét sluitstuk van de Linie van Frederik Hendrik. In het laagste gedeelte van de Gement werd in 1629 met man en macht gewerkt aan het sluiten van de Linie die als …

Fotogalerij

Inschrijven voor de Nieuwsbrief

Ontvang altijd als eerste het laatste nieuws uit de linie!